Seneste forumindlæg
Køb / Salg
 * Uofficiel Black/White liste
Login / opret bruger

Forum \ Off Topic \ Hyggekrogen

danmarks længste ord!

Af Semi Supporter corvuscorax | 10-03-2006 22:41 | 23007 visninger | 44 svar, hop til seneste
fik pludeslig lyst til at se om der er nogen gerinde der kender DK's længste ord... det længste ord jeg kender er hundegåtursskemaopdeling, på 24 bogstaver =P hvis der er nogen der kender et ord længere end dette så kom med det =) krav: ordet skal kunne udtales på dansk, det må godt være sammensatte ord (men ikke en sætning der er samlet til et ord!!!), og det skalgive mening
--
specs står i min bruger. -=[Shit happens, things go wrong and life goes on!]=- admin på http://corvuscorax.frac.dk[...]
#1
MuMMelMaNN
Monsterbruger
10-03-2006 22:51

Rapporter til Admin
sammensatte ord er tilladte? Jamen så vil jeg gerne byde ind med ordet "Hastighedsbegrænsningsophævningsskilt" (37 bogstaver)
--
"Jeg går ikke jeres vej, I kroppens foragtere! I er mig ingen broer til overmennesket" - Nietzsche
#2
corvuscorax
Semi Supporter
10-03-2006 22:54

Rapporter til Admin
#1 det var langt =D nogen er kender et længere ord? =P
--
specs står i min bruger. -=[Shit happens, things go wrong and life goes on!]=- admin på http://corvuscorax.frac.dk[...]
#3
Pyz
Maxibruger
10-03-2006 22:57

Rapporter til Admin
længste svenske: nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulatoranäggningsmateriel- underhållsuppföljningssystemdiskussioninläggsförberedelsearbeten længste danske: speciallægepraksisplanlægningsstabiliseingsperiode Ved ikke hvorfor I skulle have det svenske.
--
#4
corvuscorax
Semi Supporter
10-03-2006 22:59

Rapporter til Admin
#3 damn det er langt det der! hvor mange bogstaver? =P sikker på der ikke er et længere ord?
--
specs står i min bruger. -=[Shit happens, things go wrong and life goes on!]=- admin på http://corvuscorax.frac.dk[...]
#5
Zimes
Moderator
10-03-2006 23:15

Rapporter til Admin
At tage sammensatte ord med er direkte tåbeligt. På den måde kan blive ved med at sætte endnu et ord på, bare man finder noget der passer sammen. F.eks. dette som nogen er kommet frem til: Folkehøjskoleundervisningsdifferentieringsundersøgelses- beskrivelsesdokumentationspraksisafslutningsfestlagkage- bagerassistentuniformvaskemaskinereparatørkursusvejleder. Det længste ord i verden, skulle være den skrevne formel for C1289-H2051-N343-O375-S8, som jeg af gode grunde ikke vil copy/paste, men den kan i stedet læses her: http://www.bbc.co.uk[...]
--
Sturgeon's Law: Ninety percent of everything is crap.
#6
Logo
Gæst
10-03-2006 23:28

Rapporter til Admin
Det længste 'rigtige' ord er konstantinopolitanerinde.
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#7
Logo
Gæst
10-03-2006 23:30

Rapporter til Admin
Det er i øvrigt en kvindelig indbygger i byen (som nu har et andet navn) Konstantinopel.
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#8
corvuscorax
Semi Supporter
10-03-2006 23:31

Rapporter til Admin
#5 glemte du at læse at det skal give mening? kan ikke lige få det ord til at give mening... #6 kan du oversætte til dansk?
--
specs står i min bruger. -=[Shit happens, things go wrong and life goes on!]=- admin på http://corvuscorax.frac.dk[...]
#9
Zimes
Moderator
10-03-2006 23:42

Rapporter til Admin
#8 Det er en titel, ligesom ordet i #6 er. Hvis du ikke forstår de forskellige ord tror da pokker at det ikke giver mening for dig. "Konstantinopolitanerinde" er en kvinde der bor i Istanbul.
--
Sturgeon's Law: Ninety percent of everything is crap.
#10
peet_dk
Nørd Aspirant
10-03-2006 23:48

Rapporter til Admin
http://www.google.dk[...]
--
*klik* http://www.peet.dk[...] *klik* Nu med ny guide; Automatisk synkronisering af podcasts med din smartphone eller mp3-afspiller! :D
#11
corvuscorax
Semi Supporter
11-03-2006 00:28

Rapporter til Admin
#8 ok =) fra nu af må der højst være 6 sammensatte ord og det skal give mening
--
specs står i min bruger. -=[Shit happens, things go wrong and life goes on!]=- admin på http://corvuscorax.frac.dk[...]
#12
ChrstianC
Megabruger
11-03-2006 10:59

Rapporter til Admin
Lærte engang et ord der hed "svinefunktionærenesunderstøttelsesudbetalingsblanket" som efter sigende skulle være et rigtigt ord. Ord det er det jo også der der findes såda en ting, altså en undertøttelsesblanket som svindefunktionærenerne kan udbetale :~
--
INDEN Du opretter en tråd med en efterspørgsel med et musiknummer, så gå ind på http://www.google.dk[...] og søg på "lyric + det du kan huske af sangen" Så nemt er det
#13
tomacy
Megabruger
11-03-2006 11:18

Rapporter til Admin
DK´s længste ord er Onomatopoietikon, hvilket er ord som muh, vuf osv. Verballyde
--
The Spurs styrer
#14
Pyz
Maxibruger
11-03-2006 11:30

Rapporter til Admin
#4 Det er 51 bogstaver. :)
--
#15
SaX
Gæst
11-03-2006 13:09

Rapporter til Admin
Multiplikationstabel 20 ord :
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#16
Mit Navn
Supporter
11-03-2006 13:22

Rapporter til Admin
nu vil jeg sige at det er nemt at lave det længste ord udfra en kemisk formel.. Men det længste ord i verden der bruges i praksis er et finsk et.. Har ikke lige ledt efter det..
--
AMD 64 3200+, DFI lanparty NF4 ultra, 2*512 Ballistix PC3200, 120gb Samsung, 160gb hitachi 250gb sata hitachi, 3R r101, PSU levicom 500w, HIS x800xl Turbo ,NEC 2510A, AOC 7glr, bluetooth logitech!
#17
f*ckhead
Gæst
11-03-2006 16:22

Rapporter til Admin
5# hvad betyder dette ord? Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyl- alanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysyglutamyl- gycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonyl- leucylglycylaspartylprolylglycyllisoleucylglutamylglutaminyl- serylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucyl- glutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucyl- glycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucyl- alanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginyl- alanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanyl- glycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanyl- glutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyl- lysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucyl- leucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanyl- asparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyl- tyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalyl- aspartylsrylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalyl- glutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminyl- alanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanyl- prolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartyl- alanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminyl- isoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyl- tyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycyl- alanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylleucyllysyl- glutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminyl- glycylphenylalanylglysylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminyl- valyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanyl- glycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucyl- isoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamyl- prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenyl- alanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginy- lserine.
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#18
Tha_Silverduck
Bruger Aspirant
11-03-2006 17:33

Rapporter til Admin
Hmmm.... ok kan vidst ikke være med.... men hvad med det danske ord med flest konsonanter i træk?? Personligt kan jeg komme op med "Angstskrig" som kommer på på 7 i træk :-)
--
Jeg er ikke dum! - bare anderledes
#19
Miguel
Monster Supporter
11-03-2006 19:21

Rapporter til Admin
Hvad med et dansk ord på "ph"? Hyphest
--
http://meye.dk[...] - Photoshop tutorials
#20
ChrstianC
Gigabruger
11-03-2006 19:42

Rapporter til Admin
#19 "phil." som er noget i retningen af cand. doktor... Det er sq rigtigt, slå det op i en retskrivning, ordbog, whatever
--
INDEN Du opretter en tråd med en efterspørgsel med et musiknummer, så gå ind på http://www.google.dk[...] og søg på "lyric + det du kan huske af sangen" Så nemt er det
#21
Mr. Gnaffo
Super Supporter
11-03-2006 20:17

Rapporter til Admin
#17 er det korrekte navn for molekylet, C1289H2051N343O375S8
--
Asrock k7vt6 | Barton 3200+ | Leadtek 6800 | 1 gb noname pc3200 | 160 gb seagate + 30 gb maxtor | 17" LG CRT | Logitech mx1000 midnight | Creative I-Trigue 3200
#22
kalle
Gæst
11-03-2006 20:25

Rapporter til Admin
hvad med..importsubtitutionsindustrialiseringsstrategier? ... 46 bogstaver... :-)
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#23
Mads Møller
Gæst
11-03-2006 22:18

Rapporter til Admin
Landsbyskolelærerenkealderdomsforsørgelsekasseselvskabsbestyrelsesnæstformandssuppleant Længste sammesatte danske ord der HAR været i brug (title)
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#24
verden
Gæst
11-03-2006 22:26

Rapporter til Admin
en walisisk by hedder Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch http://www.facstaff.bucknell.edu[...]
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#25
corvuscorax
Semi Supporter
11-03-2006 22:33

Rapporter til Admin
#24 der er osse en hjemmeside der har et 5 linjer langt navn... kan bare ikke huske hvad det er den hedder... =P
--
specs står i min bruger. -=[Shit happens, things go wrong and life goes on!]=- admin på http://corvuscorax.frac.dk[...]
#26
altvidendeorakel
Gæst
13-03-2006 07:33

Rapporter til Admin
danmarks korteste bogstav: i :P
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#27
moebius33
Supporter Aspirant
13-03-2006 08:20

Rapporter til Admin
Kan kun komme i tanke om et: AMBULANCEUDRYKNINGSTJENESTE Ved den er gangbar......hehe! :o)
--
Hvis ikke han spiller spillet, skal han heller ikke lave reglerne. (Om Pavens fordømmelse af prævention)
#28
fantegutten
Gæst
31-03-2006 11:00

Rapporter til Admin
det her er hvad jeg har kunde finde både her inde og andre steder: Konfirmationsskovtursforberedelsesdag (37 bogstaver) Undervisningsdifferentiering (28 bogstaver) Gorsafawddacha'idraigodanheddogleddollônpenrhynareurdraethceredigion (er et navn på en station i Wales) Daihyoutorishimariyakushatyou (er det japanske ord for firma præsident)(29 bogstaver) www.llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.com[...] (hjemmeside) speciallægepraksisplanlægningsstabilliseringsperiode (52 bogstaver) protestantistisktrossamfund (27 bogstaver) Det franske sprogs længste ord er: anticonstitutionnellement (25 bogstaver) Hastighedsbegrænsningsophævningsskilt" (37 bogstaver) hundegåtursskemaopdeling, på 24 bogstaver længste svenske: nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulatoranäggningsmateriel- underhållsuppföljningssystemdiskussioninläggsförberedelsearbeten svinefunktionærenesunderstøttelsesudbetalingsblanket (52 bogstaver) med..importsubtitutionsindustrialiseringsstrategier? ... 46 bogstaver AMBULANCEUDRYKNINGSTJENESTE (27 bogstaver)
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#29
hans
Gæst
19-09-2006 20:54

Rapporter til Admin
dette ord er det længste ord efter min mening Landsbyskolelærerenkealderdomsforsøgelses- kasseselskabsbestyrelsesnæstformandssuppleant det er på 89 ord og det er sku langt
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#30
Den fanatiske Pølse
Ultrabruger
19-09-2006 23:26

Rapporter til Admin
Gummibådsinspektørsassistent - 28 bogstaver. Lyder forresten som et nedern job! - Mallen
--
Køb en kam og Red Barnet! Det er ikke sjovt at være pølse i myldretiden -Pølsisk ordsprog. Alle pølser tænke ens -Pølsisk ordsprog.
#31
vrenak
Semi Supporter
20-09-2006 20:20

Rapporter til Admin
Som nogle har været inde på bør man muligvis ikke bruge sammensatte ord, den slags ord findes nemlig ikke på alle sprog, men er i sprog som f.eks. dansk MEGET udbredt, generelt er de almindelige i alle sprogene i den germanske sproggruppe (som indeholder dansk, engelsk, tysk, norsk, svensk, islandsk, færøsk og hollandsk), hvorimod de er nærmest ikke eksisterende i den latinske sproggruppe (f.eks. fransk spansk, italiensk, rumænsk...), sprog med sammensatte ord kan lave ord af vilkårlig længde, derfor kan vi bare ved at trylle lidt, sagtens lave et dansk ord på mere end 10000 bogstaver, pøj pøj med at lære at huske det dog.
--
That makes me angry, and when I get angry, Mr. Bigglesworth gets upset. *rrrr* And when Mr. Bigglesworth gets upset.. people DIE!!
#32
R4yz
Giga Supporter
20-09-2006 21:25

Rapporter til Admin
taget fra http://www.ubrugelig.dk[...] Danmarks længste ord, der har været brugt i praksis, er: speciallægepraksisplanlægningsstabilliseringsperiode. Det fylder 51 bogstaver.
--
#33
Zniper69
Junior Supporter
22-09-2006 02:57

Rapporter til Admin
Det længste jeg kender er: Nummernyogtyveerenvelkendtupperafgamletråde.. Out.
--
God vind
#34
Eidolon
Monsterbruger
22-09-2006 09:02

Rapporter til Admin
Sporvognsskinneskidtskraberfagforeningsmagasinsbeklædningsforvalter har længe stået i Guiness rekordbog som verdens længste anerkendte ord (oversat til dansk fra svensk). Reglen er vist at det skal være et ord, som er i brug i dagligdagen og ikke bare sat sammen til lejligheden (altså at slå rekorden)
--
"If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what then, is an empty desk a sign of?" - Albert Einstein
#35
Team_CSC_Ulrik
Giga Supporter
25-09-2006 12:49

Rapporter til Admin
Hmm mange lange ord, men jeg kan huske at jeg en gang har læst et eller andet sted at det længste ord i Danmark er et ord HC Andersen fandt på. Og det står så vidt jeg kan se ikke nævnt i den her debat, og jeg kan ikke rigtig finde ordet på nettet. En hjemmeside siger dette her: Det længste danske ord er speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode. Det er på 51 bogstaver. Men jeg mener bestemet at HC Andersen har opfundet et ord som er endnu længere, jeg mener det var noget med 80 bogstaver. Men jeg er ikke sikker, det er længe siden jeg har læst det så kan jo huske forkert :)
--
#36
Team_CSC_Ulrik
Giga Supporter
25-09-2006 12:52

Rapporter til Admin
Under min søgning fandt jeg dette her ord: folkehøjskoleundervisningsdifferentieringsundersøgelses- beskrivelsesdokumentationspraksisafslutningsfestlagkagebager- assistentuniformvaskemaskinereparatørkursusvejleder. 166 bogstaver
--
#37
Team_CSC_Ulrik
Giga Supporter
25-09-2006 12:53

Rapporter til Admin
Hov den har #5 allerede nævnt :-s min fejl hehe
--
#38
guden
Maxibruger
28-09-2006 22:41

Rapporter til Admin
Antenneparabolforstærkerledning 31 Bogstaver ;b
--
#39
Louise
Gæst
03-02-2007 11:13

Rapporter til Admin
En veninde og jeg har længe prøvet at finde på det længste ord. Det startede med: underskriftindsamlingsstøttekommissionen og er senere blevet til: underskriftindsamlingsstøttekommissionssekretærpraktikantsnavneskiltsclipsemaskinebatteriopladerrummet = over 100 bogtaver.
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#40
Jonas Jørgensen
Gæst
28-08-2007 17:38

Rapporter til Admin
Har kigget lidt på svarene og set der er længere ord, men ville alligevel lige byde ind med det længste ord jeg kan.. og det er ikke et jeg selv har fundet på. Sporvognsaktieselskabskinneskidtskraberfagforeningspersonalebeklædningsmagasinsforvalter = 90 bogstaver. Min far gik hele tiden og sagde det da jeg var barn :). man kan jo fristes til at sætte uniformsjakkesæt på til sidst, så ordet kommer op på 105 ;D
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#41
Spam
Super Supporter
29-08-2007 10:22

Rapporter til Admin
#40 Tråden er halvgammel. --
--
Jeg er ikke spydkylling for helvede http://listebanan.dk[...]
#42
Hest|
Guru
29-08-2007 10:30

Rapporter til Admin
Gid hol automatisk lukkede tråde der ikke har været nye svar i i x antal dage... --
--
Man kan godt være klog selvom man ikke har en høj IP Nu med ad blocker pga. hol.dk
#43
Denise Pedersen
Gæst
21-11-2007 11:49

Rapporter til Admin
Jeg ved ikk hvor i har jeres info fra men kender ikk selv det længste danske ord .. Men kender det anden længste og det er gedebukkebens-overogundergeneral­krigskommander­sergenten ( 54 bogstaver , eller som jeg vælger at sige sergentinde ( vil tro det ku være damen ? :S ) ) .. Hvis i ikk tror på mig såe søg under det .. Lyver ikk ..
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#44
Hassager
Supporter Aspirant
21-11-2007 12:20

Rapporter til Admin
Oh my fucking God :( Lad nu denne tåbelige, gamle tråd dø i stilhed, please..
--
Feed my will to feel this moment Urging me to cross the line Reaching out to embrace the random Reaching out to embrace whatever may come

Denne tråd er låst, og du kan derfor ikke oprette svar i den.

Begrundelse

Sidste salgsdato overskredet.<br>

Låst af Zimes | 21-11-2007 13:04